Açık devreli sistemlerde toplayıcı da dolaşan su aynı zamanda kullanma suyudur. Toplayıcı da ısınan su depoya gelir ve depodan da kullanılacak olan yerlere gönderilir. Kullanım suyu toplayıcı da dolaştığı için antifrizli su kullanma imkanı yoktur. Bu yüzden kış aylarında dış ortam sıcaklığı sıfırın altına düşen yerlerde suyun mutlaka kış aylarında boşaltılması gerekir. Akdi takdirde su donar ve sistemde çatlama ve hasarlar meydana getirir.

Bu sistemde kullanım temiz suyu deponun en üst kısmına bir şamandıra ile bağlanır.
Şamandıranın ucuna bir hortum takılarak soğuk suyun deponun en alt kısmına gitmesi sağlanır. Böylece deponun üst kısmına sıcak su birikir. Deponun alt kısmı bir boru ile toplayıcının alt kısmına, toplayıcının üst kısmı da bir boru ile deponun üst kısmına yakın bir yere bağlanarak toplayıcı ile depo arasında doğal sirkülasyonun olması sağlanır. Doğal dolaşımın iyi olabilmesi için bu boruların çaplarının 25 mm’den küçük olmaması gerekir.
Şehir kullanım suyunun kireçsiz olduğu yerlerde bu sistemin ısıl verimi kapalı sistemlere göre daha yüksektir. Çünkü ısı değiştiricisi olmadığından su sıcaklığının daha yüksek değerlere çıkmasına gerek yoktur. Toplayıcı ortalama sıcaklığı kullanma sıcaklığına eşit durumdadır. Oysa kapalı devrelerde 5-6 C fazla olması gerekir, bu olay da verim kaybına neden olur. Doğal dolaşımlı açık devreli sistemler havalık borusu ile atmosfere açıktır. Bu yüzden basınçları düşüktür. Toplayıcıya yakın en üst katta çeşme vb. kullanım yerlerinde yeterli debinin akmaması problemi vardır. Bizler bu sorunları çözmek için sizlerin yanınızdayız...