Her adımda planlı olunmalıdır. Yapının projelendirilmesinden konumlandırılmasına, başlangıcından tamamlanmasına kadar her adımda planlı olunmalıdır. Her yapıda, her sistem aynı şekilde uygulanamaz. Yapılarda bütün sistemlerin ön analizi yapılmalıdır ve en doğru sistem planı uygulanmalıdır. Tesisat ömrü için su basıncı, izolasyon, dayanıklılık vb. kriterlerde dikkat edilerek uygun boru ve donatım malzemelerin seçilmesi gerekir. Yaşam kalitesi bina içerisindeki su tesisatı, atık su sistemleri, elektrik tesisatı vb. birçok mekanik işle bütünleşiktir. Sıhhi tesisat sistemleriyle suyla buluşmak için kullanılan en uçtaki tesisat elemanı su armatürleridir. Yapılarda boru sistemiyle taşınan suyun kullanım yerinde kullanımı, kontrolü su armatürleri ile yapılır. Su armatürlerinin hijyenik olmaları, uzun ömürlü olmaları, bakım ve tamirat gereksinimini azaltır ve yaşam konforuna destek olur.

Sıhhi tesisat devrelerinde, temiz suyu kullanım noktalarına ulaştırmanın yanı sıra kullanılmış olan atık suyunda uzaklaştırılması önem arz etmektedir. Bu atık suyun sistemden uzaklaştırılmasında doğru bağlantının sağlanması, temiz su ile karışmaması insan sağlığı açısından önemli bir noktadır.